Do - Re - Mİ Klarnet Notaları

Do - Re - Mİ Şeklinde Klarnet Notaları


Nota okumayı bilmeyen klarnet dostları için derlediğimiz başlıca parçaların klarnet dotaları sizlerle.

Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar


sol fa mi re re fa mi re mi fa sol la

sol fa mi re re fa mi re do do sol la si do do si do si si la si do la sol sol la fa mi fa sol

Fış fış kayıkçı

la-sol-la-la-fa-sol-fa-sol-la-la-sol:
la-sol-la-la-fa-sol-fa-sol-la-la-sol:
fa-fa-sol-fasol-la-la-sol
SENDEN BAŞKAla.do.si.do/la.do.si.do/la.do.si.do/re.do.si.la//#sol.si.la.si/#sol.si.la.si/sol.si.re.fa/mi.re.do.si/la/mi.mi.mi.mi./re.re.do.re/mi.mi/mi.re.mi/fa.mi/re.sol. fa.mi/mi/mi
YAŞASIN OKULUMUZ
sol1-sol1-re1-re1-mi1-mi1-re2-do1-do1-si1-si1-la1-la1-sol2-re1-re1-do1-do1-si1-si1-la2-re1-re1-do1-do1-si1-si1-la2-sol1-sol1-re1-re1-mi1-mi1-re2-do1-do1-si1-si1-la1-la1-sol2
KUTU KUTU PENSE
do1-re1-do1-re1-mi2-re2-re2-do1-re1-mi2-re2-re1-do1-si1-la1-sol2-re2-re1-do1-si1-la1-sol2-sol1Neşeli Oldo do re mi mi re do re mi do*
mi mi fa sol sol fa mi fa sol mi*
sol sol*
la la*
fa mi fa re sol sol*
do do re mi mi re do re mi do*
sol sol*
la la*
fa mi fa re sol sol*
do do re mi mi re do re mi do
Merdiven

re me fa sol la la la*

la sol fa mi re re re*
la la sol*
mi fa sol*
la sol fa mi re re re

hatırla sevgili:

la do mi re do mi la do mi re do si
si do re do si re fa 
mi si do re do si la

postacı:

sol fa sol la sol fa mi re fa mi re sol 
sol fa sol la sol fa mi re fa mi re do

kardelen ayşe:

sol do do si la 
sol do do si la 
re do mi fa sol la la la

neşeli ol ki :

do do re mi mi re do re mi do mi mi fa sol sol fa mi fa sol mi
sol sol la la fa mi fa re sool sol do do re mi mi re do re mi do
kurtlar vadisi:la la si si do do si si la ala si si sol sol la

karga ile tilki :

sol sol do do sol sol mi fa fa re re sool mi sol sol do do sol sol mi fa fa re re do fa fa re re sol sol mi fa fa re re sool mi 
sol sol do do sol sol mi fa fa re re doo...
yılbaşı şarkısı:mimimi mimimi misoldoremi fafafa famimimi reremiresoll boşluklarda 1 saniye duruluyor
SAMANYOLU
do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol
  (sol-la-si)
(sol-fa-mi)

sol la sol fa mi do re do si sol la si la si sol 

 fa mi do re do si la sol fa mi do re do si sol 
 la si lan si sol fa si do la sol fa sol mi
 ARKADAŞIM EŞŞEK
 re mi fa re do
 re mi fa re do
 re mi fa re do re
re re la la sib sib sib la sol sol sib sib la
 sol sol sib sib la
la sol fa
mi mi sol fa mi re2
re 2re2 do2 do2 sib sib la
 sol sol sib sib la sol fa
mi mi sol fa mi re
HATIRLA SEVGİLİ

re fa la sol fa la

 re fa la sol fa mi
mi fa sol fa mi sol la sib
 la mi fa sol fa mi re
do# re mi do^sib la
 sib sib la sol fa la
sib sib la sol fa la sol fa mi re
mi fa sol fa mi re
OYNAYA OYNAYA
 sol fa mi re re re fa mi re mi fa sol la
 sol fa mi re re fa mi re do do
   sol la sib do do sib do
 sol do do sib sib do
sib sib la sib do la sol sol la fa mi fa sol
MAÇKA YOLLARI
sol sol sol sol sol sol sol fa mi fa mi re re re
 fa mi fa mi re do sol
fa mi fa mi re re re

İZMİR MARŞI

 re la la la la la la sib la sol sib la re do sib 
la sol la sol fa mi fa fa la sol fa mire fa ni 
 re do# re
DÜĞÜN HALAYI
  la sol la re la sol la
     sol fa sol fa sol
fa mi fa mi fa mi re
fa fa mi mi fa fa öi
 fa fa re re mi mi do do re
 23 NİSAN
 sol mi la sol fa mi re re mi fa
 fa re sol fa mi re do do re mi
 do fa mi re sol sol la
 sol mi sol fa re fa mi re do
 Annemize türkü

 do do sol sol la la sol fa fa mi mi re re do

do do sol sol la la sol fa fa mi mi re re do 
 la la sol sol fa fa mi
                                 
                                 
la la sol sol fa fa mi 
                                 
re la la sol la sol fa sol sol fa sol la sol fa 
mi fa mi fa sol fa mi fa mi re mi re mi fa mi re 
do re re

 DuMaN -Bu Akşam

kendime geldim geleli dostlar
do-la-sol-fa-sol-mi-fa-sol -mi-reolamam kimseye düşman 
la-sol-fa-sol-mi-fa-sol-solhiç şüphem yok kefenim sağlam
la-sol-fa-sol-mi-fa-sol-mi-reiçerim ben bu akşam..
fa-mi-re-mi-mi-fa-re-reKUTU KUTU PENSE

do1-re1-do1-re1-mi2-re2-re2-do1-re1-mi2

re2-re1-do1-si1-la1-sol2-re2-re1-do1-si1-la1-sol2-sol1
Yaşasın Okulumuz

 sol1-sol1-re1-re1-mi1-mi1-re2-do1-do1

 si1-si1-la1-la1-sol2-re1-re1-do1-do1-si1-si1
la2-re1-re1-do1-do1-si1-si1-la2-sol1-sol1-re1
re1-mi1-mi1-re2-do1-do1-si1-si1-la1-la1-sol2Süt İçtim Dilim Yandı
la si do re do re re re do re re re do si, la si
do re sido la si sol sol do si la la
 Tren Gelir Hoş Gelir

re re la la re re la do re do si la,do do la 

lado do si do re si do si la la...

Biricik Öğretmenim

                                 
re re re la la la la sol sol fa mi fa mire re re re la la la sol sol fa mi fa mire sol sol sol sol fa mi fa la saol fami fa mi re sol sol sol sol fa mi fa lasol fa mi fa mi reArtık Sevmeyeceğim
mi-fa-sol-fa-mi-re-mi
mi-fa-sol-la-si-do-si-la
si-do-re-do-si-la-sol (2. başadönüşte son sol iki kere vurulur yani =si-do-re-do-si-la-sol-sol)
la-si-do-si-la-sol-fa(2. başadönüşte son sol iki kere vurulur yani
 =la-si-do-si-la-sol-fa-fa)
mi-fa-sol-fa-mi-re-mi-mi-mi-fa-fa-fa-sol-sol-sol-fa-fa-fa-mi
Telgrafın Telleri
(do_re_re_re)-(do_do_si_la_do)-(si_si_la_sol_re)-(re_do_si_la_si-do-re)-(do_re_re_re)

(do_do_si_la_do)-(si_si_la_sol_si_la_la)

FABRİKA KIZI
la_la_la_si_do_si_la
sol_sol_sol_la_si_la_sol
fa_fa_Fa_sol_la_la_sol_fa
mi_mi_mi_mi_mi_re_mi_re_mi

ÇAYIR ÇİMEN GEZE GEZE

la_sol_la_si_do_re_do_si do_re_do_si_do_re_do_si
la_sol_la_si_do_re_do_si_do_do_do_do
do_re_re_re_re_do_mi_re
do_do_do_do_do_si_re_do
si_si_si_si_si_la_do_si_la_mi_mi_re_re_do_re
do_re_re_re_re_do_mi_re_do_do_do_do_do_si_re_Do
si_si_si_si_si_la_do_si_la_mi_mi_re_re_do_re
do_re_re_re_re_do_mi_re_do_do_do_do_do_si_re_do
si_si_si_si_si_la_do_si_la_la_la_la_la
Aldırma Gönül:
si-do-do-si-si-la-la-#sol-la-si-si-la-la-#sol-#sol-fa-#sol-la-la-#sol-#sol-fa-fa-mi-fa-#sol-#sol-mi-fa-re-mi
do-do-re-mi-fa-mi-mi-re-do
si-si-do-re-re-mi-re-do-re
re-re-re-mi-fa-fa-sol-fa-
mimi-mimi-mi-fa-re-mi-re-mimi-fa-sol-fa-mi-re-mi
mi-fa-sol-la-si-do-la
si-do-re-do-si-la-sol
la-si-do-siila-sol-fa
mi-fa-sol-fa-mi-re-mi
KAVAK YELLERİ - Beni Al
do-si-do/si-do-si-do/si-do-re-do-si-do-sol
do-si-do/si-do-si-do/si-do-re-do-si-do
Mi-fa-sol-fa-mi-fa-re
Re-mi-fa-mi-re-mi-do
Do-re-mi-re-do-re-la
La-do-si-la-si-do
odam kireçtir benim sol-sol-mi-fa/-sol-fa-mi-fa-re/ -fa-fa-re-mi /-fa-mi-re-re-/re-mi-fa-sol
Senden Başka
la.do.si.do/la.do.si.do/la.do.si.do/re.do.si.la//#sol.si.la.si/#sol.si.la.si/sol.si.re.fa/mi.re.do.si/la/
mi.mi.mi.mi./re.re.do.re/mi.mi/mi.re.mi/fa.mi/re.sol.fa.mi/mi/mi
çöpçüler erkin koray
la.si.la.do.si/la.sol.sol.la.sol.la.si/sol.la.si.la/sol.fa.fa.sol.fa.sol.la/
mi.fa.sol.la.sol/fa.mi.fa.sol/mi.fa.sol.la.sol/fa.mi
Buruk Acı
sol.fa.mi/sol.fa.mi/sol/sol/sol.la.si/do.la.do/si/si/la.si.do/re.do.si/la/la/re.re.do/si.do.la/sol/sol/
fa.la/la.fa/la.fa/la/sol.la.si/si.do.la/sol/soldo.si.la/sol.fa.sol/si/si/mi.fa.sol/sol.la.fa/mi/mi
barışmançoyu isteyen!!!

Barış manço(unutamadım)

mi-la-sol-si-sol-fa-mi

(in)do-(in)do-si-la-sol-si
(in)do-si-(in)re-(in)do-si
si-la-(in)do-si-la
la-sol-si-sol-fa-mi
do-si-do-si-do-si-do
do-si-do-si-do-si-re
re-do-re-do-re-do-si
si-si-si-do-re-mi
Anlıyorsun değilmi barış manço
mi.mi.la.la.si.si.do/do.si.la.si.si.sol.sol.la/mi.mi.fa.fa.fa.mi.re.mi/mi.mi.la.la.#sol.si.la
odam kireçtir benim sol-sol-mi-fa/-sol-fa-mi-fa-re/ -fa-fa-re-mi /-fa-mi-re-re-/re-mi-fa-sol
hasretinle yandı gönlüm
sol-la-la-la
la-la-si-la-sol-fa
la-la-si-la-sol-fa
sol-sol-la-sol-fa-mi
mi-fa-fa-mi-fa
sol-sol-la-sol-fa-mi-re-do
re-mi-re-mi-re
fa-sol-fa-mi-re-do-si
do-re-re-re
mi-re-do-si-la-si-la-sol
la-si-si-la-sol
do-do-re-do-si-la
İçerim ben bu akşam Dumandan; si-fa-mi-re-mi-do-re-mi-do-si /si-fa-mi-re-mi-do-re-mi-mi--/si-fa-mi-re-mi-do-re-mi-do-si-/si-re -do(diyez)-si-re-do(diyez) si-si-si
ay yüzlüm
do-do-do-re-mi-mi-fa-mi-re-re-do
si-si-si-do-re-re-mi-re-do-re
re-re-re-mi-fa-fa-sol-fa-mi-mi-mi-re
mi-mi-mi-mi-
mi-mi-re-mi-re-mi
do-do-si-do-sib-la-si-la-sol-la

HEKİMOĞLU
Mi - fa- fa- fa -fa- mi- mi- re- mi- re- do- re / do mi re mi do re si do -
sol- do- do- do- do- re -do- re- mi- do / mi- fa- sol- sol- sol- sol- la- fa- sol- mi- fa- sol
Mi - fa- fa- fa -fa- mi- mi- re- mi- re- do- re / do mi re mi do re si do - 2
dido
sol la si /do /do/ do/ do si/ si la la sol sol si si
si si la la sol sol fa fa la la la la fa la la fa
fa mi re fa mi mi
kimler geldi kimler geçti (ajda pekkan)

si-si-do-re-si-mi-re-re-do-do-si-do-la-la-si-do 

la-re-do-do-si-si-la-si-sol-sol-la-si- 
sol-do-si-si-la-la-sol-la- 
fa#-fa#-sol-la-fa#la-sol-mi
dön bana (cem özkan)
do-do-si-si-do-la-la-sol-do-do-si-si-do-la-la-sol
AL YAZMALIM
mi-re-do#-re-si-si-sol-si-la-la-fa#-sol-fa-sol-la-fa-mi / 2
fa#-sol-la-sol-si-la-la-fa-sol-fa-sol-la-fa-mi-re-sol-fa-sol-la-fa-mi-mi / 2
/si-la-la / fa-sol-la-sol-si-la-la-fa-sol-fa-sol-la-fa-mi
do#-re-do#-mi-re-re-do-si-re-do-do-do-re-si-la-do-si-si-si-la-sol-si-la-la.........
yollarda bulurum şarkısının notaları mi_fa_mi_re_re_mi_fa__re_re_mi_re_do_do_re_mi-do_do_re_do_si_si_do_re_s_re_do-si_la_sol_la-si
GÜLNİHAL
#) sol si la I re mi fa sol I sol si la I re mi fa sol I sol si la I re mi fa sol I sol si la I la si i.do si I i.do i.mi i.re I la si i.do si I sol si la I re mi fa sol la si I i.do i.mi i.re I la si i.do si I sol si la I re mi fa sol I sol fa mi sol fa mi re# mi fa mi I sol fa mi sol fa mi si si si I sol fa mi sol fa mi re# mi fa mi sol fa mi sol fa mi re # mi fa mi I i.do i.mi i.re I la si i.do si I sol si la I re mi fa sol la si i.do i.mi i.re I la si i.do si I sol si la I re mi fa sol
la-si-la la-si-la la-si-la-si-do do-re-do do-re-do do-re-do-re-mi fa-mi-re mi-re-do-re-do-re-mi-re-do-si-la sol-la-si-do-re-do-si-la-sol
resimdeki gözyaşları
ince)mi-mi-la(diyez)-sol-fa-mi-fa-mi-fa-mi
(ince)re-re-sol-fa-mi-re-mi-re-mi-re
(ince)do-do-fa-re-do-re-do-re-do-re
(ince)si-do-re-sol-fa-mi 

Yıldızların AltındaSi-do-re-mi-re-fa-mi

Mi-fa-fa-mi-re-do-mi
Mi-re-do-si-mi-do
Si-do-re-do-mi-re-do-si-la

bir şarkısın sen do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol-sol-la-si-do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol-

sol-la-sol-fa-mi-do-re-do-si-sol-la-si-la-si-la-sol-fa-si-do-la-sol-fa-sol-mi
Etiketler:

Yazar

Klarnet Hane 2015 yılında kurulan ilk Klarnet Platformudur. Sizlere Klarnet'e dair her türlü bilgiye ulaşmanızı amaçlamaktadır. Yorumlarınızı bizlere aşşağıdan iletebilirsiniz.

İlgili Başlıklar

Önceki
Önceki yayın
Sonraki
Sonraki yayın

3 yorum :

  1. birde bunları nota kagıdı üzerinde verilse sol mesala 1 oktavmı yoksa 2 mi gibi

    YanıtlaSil
  2. Sibemol veya Sol klarnet hangisi için bu notalar sibemol için fark edermi.

    YanıtlaSil