Türk Müziğinde Makamlar

Türk Müziğinde Makam Sistemleri ( Klarnet Hane )

Türk Müziğinde Makam Klarnet Hane     Makam kelimesi   Arapça kıyam kelimesinden alınmıştır. Kıyam Arapçada mevki, durulacak yer anlamını taşır. Türk müziğinde XIV yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Türk Müziğinde dizinini işleniş biçiminin adıdır.

      Türk müziğinde makamlar, Batı müziğinin gamlarıyla eş anlamlı olmakla birlikte yapıları bakımından farklı olan dizilerdir.

    Batı müziğinde bir tam ses (aralık) Türk müziğinde 9 komalık tanini sesine eşittir. Bu sesleri koma değerine göre isimlerinin ve harf kısaltmaları vardır.


-Makam; bir durak ve güçlü ses etrafında belirli kurallarla seyreden dizidir.

-Makam, kısacasıbelli seslerin belli bir seyirle işlenmesi demektir

Durak, ilk dörtlü veya beşlinin ilk perdesidir.

Güçlü
, genellikle ikinci dörtlü veya beşlinin ilk perdesidir ve parçanın ortalarında geçici karar perdesi olarak kullanılır.


Yeden
, genellikle parçanın bitişinde karar perdesinden önce kullanılan makamına göre yarım veya tam ses olabilen bitiş duygusunu güçlendirici sestir.


Asma Karar
, eser içerisinde başka bir makama hatırlatma yapmak için kullanılan kısa süreli kalışlardır. Asma kararlar makamın dizisi içinde herhangi bir ses olabildiği gibi genellikle de hatırlatılmak istenen makam ile asıl makamın ortak seslerinden bir olur. Asma kararlarda asla başka bir makama geçiş yapılmaz çünkü asıl makamın özellikleri ortadan kalkar.Çıkıcı Seyir : Dizin alt kısmından bulunan dörtlü ve beşli seslerden seyire başlanır
İnici Seyir: Çıkıcı dizinin aksi tiz durak civarından pese doğru inilir.

İnici Çıkıcı Seyir: Güçlü civarında başlayan seyir.
Bir müzik parçasında melodik hareketin belli perdeler üzerindeki kalkışlarına karar denilmektedir. Kararlar dildeki soru işareti, virgül, nokta gibi Azgi akışı üzerinde önemli rol oynamaktadır.

-Geleneksel Türk sanat müziğinde makamlar üçe ayrılır. 

İncelediğimiz makamlar ;
- Bileşik (Mürekkep) Makamlar

-Çeşitli makamların birleştirilerek farklı bir makam haline gelmiş makamlardır

.Göçürülmüş (başka ses ü̈zerine aktarılmış) Makamlar
 

-Makamın yapısı bozulmadan karar sesinin farklı bir sese göçürülmesinden oluşan; kendine özgü geçkilerle ve seyir yapısı ile ait olduğu basit makamdan ayrılan makamlardır.

Basit Makamlar 


Bir tam dörtlü ve bir tam beşlinin birleşmesinden basit makamların dizileri meydana gelir. Bu makamlarda güçlü, dörtlü ile beşlinin birleştiği sestir. Geneleksel Türk müziğinde 16adet basit makam vardır. 


Çargah Makamı

Buselik Makamı

Kürdî Makamı

Rast Makamı

Uşşak Makamı

Hicaz Makamı

Uzzal Makamı

Hümayun Makamı

Zirgüleli Hicaz Makamı

Neva Makamı

Tahir Makamı

Bayati Makamı

Muhayyer Makamı

Hüseyni Makamı

Karcığar Makamı ve Basit Suzinak Makamı'dır.

Etiketler: Klarnet Makamları, Klarnet Makamı Nedir,


 Soru ve Görüşlerinizi Yorum Bölümden Sorabilirsiniz.
Etiketler:

Yazar

Klarnet Hane 2015 yılında kurulan ilk Klarnet Platformudur. Sizlere Klarnet'e dair her türlü bilgiye ulaşmanızı amaçlamaktadır. Yorumlarınızı bizlere aşşağıdan iletebilirsiniz.

İlgili Başlıklar

Önceki
Önceki yayın
Sonraki
Sonraki yayın

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder